Trójmiejska Energetyka

Pokazujemy trendy w Odnawialnych Źródłach Energii na Pomorzu

Nowoczesne Moduły PV

Nowoczesne Moduły PV

Bifacjalne moduły fotowoltaiczne są droższe od standardowych, jednostronnych. Z ekonomicznego punktu widzenia, są opłacalne w przypadku w którym możliwy będzie dodatkowy uzysk energii, czyli instalacja będzie wykonana na gruncie. Dodatkowo powinna istnieć możliwość dostosowania powierzchni pod instalację, tak, by współczynnik ALBEDO był jak najwyższy.

Zalety modułów bifacjalnych:
– większy uzysk z jednego modułu,
– mniejsza powierzchnia instalacji i liczba materiałów potrzebnych do wykonania konstrukcji,

Przydomowa Elektrownia Wiatrowa (turbina)

Na potrzeby domu jednorodzinnego wystarczy Ci przydomowa elektrownia wiatrowa 5 kW. Istnieją także modele o mniejszej mocy – mała elektrownia wiatrowa może mieć np. 500 W – ale w praktyce nie sprawdzi się zbyt dobrze. Moc jest tak mała, że możesz nią zasilić co najwyżej elektrycznie sterowaną bramę garażową. Elektrownia o mocy 3 kW wystarczy do zasilenia energooszczędnego oświetlenia w domu i wspomoże działanie mniejszych sprzętów AGD. Natomiast przydomowa elektrownia wiatrowa 5 kW pozwoli nawet na wsparcie centralnego ogrzewania.

Pamiętaj, im większa moc elektrowni, tym wyższy koszt inwestycji.

Źródło: https://lepiej.tauron.pl/zielona-energia/przydomowa-elektrownia-wiatrowa-czy-to-sie-oplaca/

Przydomowa Elektrownia Wiatrowa (turbina)

Trendy w Energetyce Wiatrowej

Energia wiatru to energia ruchu atmosfery, która jest przekształconą formą energii słonecznej. Wiatr jest wywoływany przez różnicę ciśnień spowodowaną różnicami w nagrzewaniu
Ziemi oraz przez siłę Coriolisa. Zasoby wiatru, podobnie jak i zasoby promieni słonecznych, są niewyczerpywalne. Z punktu widzenia produkcji energii istotne wydają się dwa parametry wiatru: prędkość i częstotliwość. Prędkość ta jest najmniejsza przy powierzchni ziemi i wzrasta wraz z wysokością. Najbardziej efektywne są instalacje na wysokości ok. 100 m. Minimalna prędkość wiatru, przy jakiej duże turbiny mogą pracować, to 4 m/s, a maksymalna – 30 m/s. Po jej przekroczeniu wytworzony moment obrotowy może spowodować mechaniczne uszkodzenie turbiny. Optymalne prędkości to 15-20 m/s. Do określenia warunków wietrzności nie wystarczy średnia roczna prędkość. Istotne jest też występowanie danej wielkości prędkości w ciągu roku. Do budowy elektrowni czy farmy wiatrowej potrzebne są roczne pomiary wiatru na danym terenie. Inwestycję uznaje się za opłacalną przy występowaniu danej prędkości przez ponad 2000 h/rok. Bardziej precyzyjną metodą jest określanie siły, kierunku i częstotliwości wiatru oraz potencjału energetycznego na podstawie kilkuletnich, a najlepiej dziesięcioletnich serii badań. Turbiny wiatrowe są źródłem energii niewytwarzającym żadnych zanieczyszczeń w procesie produkcji energii. Ich wadą jest hałas towarzyszący ich pracy (Nalepa i in., 2011).
Wyróżnia się dwa rodzaje energetyki wiatrowej: lądową (onshore) i morską (offshore). Światowe zasoby energii wiatru szacuje się na 53 tys. TWh/rok, to ponad dwukrotnie może zaspokoić światowe potrzeby na energię elektryczną (MAE, 2020). W Europie najkorzystniejsze warunki do instalacji farm wiatrowych są w Danii, Wielkiej Brytanii, Holandii i na północnym wybrzeżu Francji. Szacunki potencjału produkcji energii z wiatru w Europie sięgają 16-21 tys. TWh, wobec ok. 3 tys. TWh zapotrzebowania. Nowe wyniki badań z 2019 r. wskazują na znacznie większy potencjał lądowych farm wiatrowych, bo nawet do 34,4 PWh w 2050 r., czyli 13,4 TW mocy zainstalowanej. Dla Polski potencjał ten określono na 0,8 TW i prawie 2 PWh. Jako przyczynę niedoszacowania autorzy podają źle oszacowane zasoby ziemi pod budowę farm wiatrowych, nieodkłądne przewidywania meteorologiczne, a także niedoceniony rozwój technologii turbin wiatrowych w najbliższych latach. Zwracają także uwagę na koszty związane z rozwojem turbin wiatrowych oraz na ich niekorzystny i nieciągły tryb pracy, którego wkomponowanie w system elektroenergetyczny jest kosztowne (Ryberg i in., 2019).
Źródło: https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2021/04/PIE-Raport_OZE.pdf

Zasilanie w domu

Niezawodne zasilanie to kluczowy element dla właścicieli firm i domów, a zmieniające się środowisko energetyczne w czasie pandemii i środowiskowe sprawiły, że potrzeba ta nabrała priorytetowego znaczenia.

Elektryk GdańskInteligentne Domy Gdańsk
Zasilanie w domu