Trójmiejska Energetyka

Pokazujemy trendy w Odnawialnych Źródłach Energii na Pomorzu

Nowoczesne Moduły PV

Nowoczesne Moduły PV

Bifacjalne moduły fotowoltaiczne są droższe od standardowych, jednostronnych. Z ekonomicznego punktu widzenia, są opłacalne w przypadku w którym możliwy będzie dodatkowy uzysk energii, czyli instalacja będzie wykonana na gruncie. Dodatkowo powinna istnieć możliwość dostosowania powierzchni pod instalację, tak, by współczynnik ALBEDO był jak najwyższy.

Zalety modułów bifacjalnych:
– większy uzysk z jednego modułu,
– mniejsza powierzchnia instalacji i liczba materiałów potrzebnych do wykonania konstrukcji,

Przydomowa Elektrownia Wiatrowa (turbina)

W domu jednorodzinnym powinna wystarczyć instalacja małej przydomowej elektrowni wiatrowej o wielkości 5 kW. Należy pamiętać, że dla polskiej strefy klimatycznej jest to element wspierający domowe gospodarstwa a nie podstawowe źródło energii elektrycznej. Warto zweryfikować siłę wiatru, która jest niezbędna do produkcji energii elektrycznej w dłuższej perspektywie czasowej. Jeżeli myślimy o instalacji przydomowej elektrowni warto instalować taką o większej mocy z możliwością włączenia w produkcję hybrydowego inwertera z fotowoltaiką. Modele o mniejszej wydajności np. 500W nie zapewnią odpowiedniej mocy a takiej wielkości elektrownia co najwyżej posłuży do chwilowego oświetlenia światłem LED. Przydomowa elektrownia wiatrowa większej mocy zapewni odpowiednie wsparcie modułów PV i pozwoli na korzystanie nawet z centralnego ogrzewania.

Przydomowa Elektrownia Wiatrowa (turbina)

Trendy w Energetyce Wiatrowej

Bardzo ciekawe informacje zostały już poruszone w publikacji, którą polecam: https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2021/04/PIE-Raport_OZE.pdf

Energetyka wiatrowa opiera się na ruchu atmosfery. Wiatr powstaje w wyniku różnic ciśnienia, nagrzewania Ziemi oraz przez siłę Coriolisa. Energia pozyskiwana przez panele fotowoltaiczne oraz farmy wiatrowe są niewyczerpywalne. Do planowania przydomowej elektrowni wiatrowej należy wziąć pod uwagę dwa najważniejsze parametry: prędkość i częstotliwość wiatru.
Warto pamiętać, że prędkość wiatru jest najmniejsza przy powierzchni ziemi i wzrasta wraz z wysokością. Najwyższa efektywność produkcji energii elektrycznej z wiatru występuje na wysokości 100 metrów. Do realizacji efektywnej przydomowej elektrowni wiatrowej lub dużej farmy wiatrowej niezbędne są roczne pomiary wiatru w wytypowanej lokalizacji. Inwestycja określana jest jako opłacalna w przypadku gdy występuje na niej odpowiednie prędkości wiatru przez ponad 2000 h/rok.
Turbiny wiatrowe są wolne od zanieczyszczeń w czasie produkcji energii. Wadą jest hałas, który występuje w czasie ich pracy turbiny.

Zasilanie w domu

Niezawodne zasilanie to kluczowy element dla właścicieli firm i domów, a zmieniające się środowisko energetyczne w czasie pandemii i środowiskowe sprawiły, że potrzeba ta nabrała priorytetowego znaczenia.

Elektryk GdańskInteligentne Domy Gdańsk
Zasilanie w domu