Energia otrzymywana z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów