Małe elektrownie wodne (MEW): Zrównoważone źródło energii